Kemi

Blodet - en buffert i vår kropp


Blod är avgörande för att vår kropp ska fungera. En av funktionerna hos arteriellt blod är att transportera syre (från luften vi andas) från lungorna till cellerna.

Efter den motsatta vägen leder venöst blod koldioxid (som frigörs genom cellernas metabolism) in i lungorna och genom dem andas ut koldioxid vid utgången. För att gasutbyte ska ske normalt måste blodet buffras till ett pH nära 7,4.

Ett av systemen som bidrar till blodbuffring är H2CO3 och NaHCO3.

Om andningen blir långsam på grund av andningsproblem blir det dåligt CO2, vilket gör att balansen förskjuts

CO2 + H2O ↔ H2CO3 + H + + HCO3-

till höger, ökar koncentrationen av H + -joner och gör blodet surare.

Med ett pH-värde lägre än 7,35 finns det en blodsyros. Dess huvudsakliga symptom är desorientering, följt av koma och död.

Omvänt, om andningen blir snabbare på grund av intensiv träning eller klättring i höga höjder, när kroppen tar upp mer syre, kommer koldioxid att elimineras mer. Detta kommer att göra blodet mer grundläggande. Dess pH kommer att vara högre än 7.45, så det finns en blodalkalos.

Det initiala symptomet är kramper som kan leda till dödsfall.