Kemi

Varför flyger ballonger?


Luften inuti ballongen är varmare än luften utanför.

Därför är luftmassan inuti ballongen mindre än den som skulle vara upptagen om luften var kall och därför, med skillnad i densitet (förhållande mellan massa och volym), stiger ballongen.