Kemi

Metallklumpar


1,5 biljoner ton metallknölar (kobolt, koppar, mangan och nickel) beräknas existera i Stilla havets jord, som täcker deras djupaste regioner, enligt Walter Sulivans artikel i ”N.Y. Tider. ”

Även om klumpar har hittats längst ner i Lake Michigan, förekommer de först i saltvatten och på mycket djupa platser cirka sex till åtta kilometer.

De kända rikaste insättningarna finns i ett smalt område som löper från centrala Stilla havet söder om Hawaii och öster till Mexiko.

Dessa knölar tros bildas av bakterier som extraherar och avsätter upplösta metaller i havsvatten.

Det har uppskattats att 10 miljoner ton knölar produceras per år. Mangan är grunden för dessa knölar, men metallen av stort ekonomiskt intresse är nickel.

Under en tid har ett antal stora industrier utvecklat teknik för att ta upp klumparna och utvinna metallerna.


Video: Live PD: Gonna Need a Bigger Car Season 4. A&E (November 2021).