Kemi

Normalitet (N eller η)


Vi kallar normalitet förhållandet mellan gramekvivalenten för lösningen och lösningens volym.

Enheten representeras av bokstaven N (normal). Den är inte i bruk, men kan fortfarande hittas på vissa etiketter i laboratorierna.

där:
N = normalitet (N)
nEqg1 = antal gramekvivalenter lösta ämnen
V = lösningsvolym

Hur beräknar jag gramekvivalenter?

För syra:

var:
1Esyra = 1 gram ekvivalent syra
MM = molmassa

exempel:

Hur många gram är 1E (ett gram ekvivalent) HCl?

           

För bas:

där:
1Ebas = 1 gram ekvivalent bas
MM = molmassa

exempel:

Hur många gramekvivalenter finns det i 80 g NaOH?

        

För salt:

där:
1Esalt = 1 gram ekvivalent salt
MM = molmassa

exempel:

Hur många gram är 1E NaCl?

       

Sammanfattande av de tre formlerna kan gramekvivalent ges genom:

där:

MM = molmassa
x = H + nej, OH-nr eller total elektronöverföring

Vissa relationer mellan normalitet, molaritet och massa:

      

Beräkningsexempel som involverar normalitet:

Vad är massan av svavelsyra (H24) som finns i 80 ml av din 0.1N-lösning?

data:
MM = 98 g / mol
V = 80 ml = 0,08L
N = 0,1N
m1= ?

Beräkna gramekvivalenten:

Beräkna massan:

            


Video: Ip Man: nace la leyenda, la vida real del maestro de Bruce Lee 1 (November 2021).