Kemi

Kemiska element och deras symboler under medeltiden


Fram till medeltiden var endast ett fåtal element kända, inklusive bly, järn, guld, silver, tenn, kvicksilver, koppar, kol och svavel.

Symbolen för elementen gavs enligt deras namn härledd från latin.

Exempel är:
- Guld - Au (Aurum) - Gul
- Silver - Ag (Argentum) - Blankt
- Kol - C (kol) - Kol
- Tenn - Sn (Stanum) - lätt att säkerställa

Under medeltiden fanns kemi ännu inte som vetenskap. Vid den här tiden var det känt som Alchemy.

Vissa symboler som användes fram till medeltiden:

Andra element hade också olika figurer som antimon, bly, eld, vatten, luft, svavel, arsenik och vismut. Observera att brand vid denna tidpunkt fortfarande betraktades som ett kemiskt element och vatten.

Video: Power of Silence - The Story of Braco. FULL documentary film. With subtitles available! (November 2020).