Kemi

Varför är vår värld färgglad?


Ljus produceras när elektroner vibrerar och snabbt rör sig fram och tillbaka mellan olika energinivåer som finns i en atoms elektrosfär.

För varje hopp sänds ut en foton, som är ett monokromatiskt ljus med väl definierad våglängd (färg).

Detta resulterar i emissionsspektra, bildade av streck eller färgade band, som till och med tjänar till att identifiera den ljusemitterande atomen. Vid höga temperaturer avger atomer med många elektroner så många streck att spektrumet blir kontinuerligt och samtidigt närvaro av alla färger översätts till vitt.

Ett objekt är vitt när det återspeglar alla färger.

Ett objekt är svart när det absorberar alla färger.

Ett objekt är rött när det återspeglar färgen rött och absorberar de andra färgerna.