Kemi

Kemihistoria


Först

Principen för kemi börjar, enligt antropologer, med människans princip på jorden. Upptäckten av eld var av stor betydelse. På detta sätt kunde människan laga sin mat och få en ljuskälla för att värma och skydda sig mot vilda djur.

Köket var då det första kemilaboratoriet, eftersom mat bevarades genom matlagning.

Det var i köket kineserna upptäckte svart pulver under det tionde århundradet i Han-dynastin. Upptäckten gjordes av misstag, då tidens alkymister försökte hitta elixir av lång livslängd.

Element

För den grekiska filosofen Aristoteles (384 f.Kr. - 322 f.Kr.) bestod ämnen av fyra element: jord, eld, vatten och luft. Men samtidigt trodde han på förekomsten av en grundläggande partikel, atomen.

Sedan antiken har vissa element varit kända för människan, såsom kol, järn, svavel, guld, silver, koppar, kvicksilver, tenn.


Vissa metaller kända från forntiden: guld, kvicksilver och järn

Senare upptäcktes elementen: arsenik, antimon, vismut, zink, kobolt och fosfor.

Från 1500-talet upptäcktes platina, zink, nickel, kväve, fluor och väte. 1771 isolerade Joseph Priestley först syre. Samtidigt upptäcktes klor, mangan, molybden, tellur och tunsgen.

Senare upptäckte de uran, zirkonium, strontium, titan, krom. Cirka 1800 upptäcktes cerium, rodium, palladium, osmium, iridium och magnesium.


Magnesiumband


Video: Kemins historia (November 2021).