Kemi

Boyle


Robert Boyle föddes i Lismore, Irland, den 25 januari 1627. Han är känd för sin forskning om gaser. Studerade vid Eton College 1635 till 1639.

Han läste mycket om Galileos arbete på en femårig europeisk turné med en privat lärare, som började 1639 när han bara var 12 år gammal.

Han stannade ett tag i Schweiz och gick sedan till Dorset i England. Där började han sina experimentella studier och skrev moraliska uppsatser. 1656 bodde han i Oxford där han samarbetade med Hooke.

Det anses vara en av grundarna av modern kemi. Han ifrågasatte idéerna från den grekiska filosofen Aristoteles, vars teorier hade upptäckts under det fjortonde århundradet av italienska tänkare. Han instämde inte i Aristoteles idé om de fyra elementen jord, luft, eld och vatten. Han hävdade att materien var sammansatt av kroppar, som själva var konstruerade annorlunda än olika konfigurationer av preliminära partiklar. Hans kemiarbete var inriktat på att etablera det som en matematisk vetenskap baserad på en mekanistisk teori om materien.

Boyle var kristen och försökte använda vetenskap för att bevisa sin tro. 1662 etablerade Boyle's Law. Denna lag konstaterade att vid konstant temperatur är gasens volym omvänt proportionell mot trycket. Detta betyder att när den ena ökar minskar den andra.

Han var en av grundarna i Royal Society of London. Boyle påverkade många andra forskare som kom senare, till exempel Isaac Newton. Han dog den 30 december 1691 i London.


Video: Susan Boyle - Britains Got Talent 2009 Episode 1 - Saturday 11th April. HD High Quality (November 2021).