Kemi

Molfraktion (x)


Den molära fraktionen är en koncentrationsenhet som används allmänt i fysisk kemi.

Värdet på den molära fraktionen av det lösta ämnet liksom lösningsmedlet kan hittas. Det är en måttlös enhet.

eller

eller

då:

där:
x = molfraktion av lösningen
x1= molär fraktion av löst ämne
x2 = molär fraktion av lösningsmedel
n1= molantal löst ämne
n2 = molantal lösningsmedel
n = molantal lösning

Obs:exempel:

Tillsättning av 52,0 g sackaros, C12H22den11till 48,0 g vatten för att bilda en lösning, beräkna den molära fraktionen av sackaros i denna lösning:

            

För att hitta den molära fraktionen av det lösta ämnet (sackaros):