Kemi

Enthalpy (fortsättning)


Enthalpy av förbränning

Det är alltid en exoterm reaktion.

Det är värmen som frigörs i förbränningsreaktionen 1 mol av ett ämne i närvaro av syregas O2(G).

Full förbränning: mer mängd syre. Bildar koldioxid och vatten.

Ofullständig förbränning: mindre mängd syre. Producerar mindre mängd energi. Bildar mer avfall som kolmonoxid (CO) och vatten (H2O).

exempel:
Vad är värdet på entalpin för förbränning av bensen (C6H6)? data:


Tabell över ΔH ° -kam av vissa ämnen

substans

formeln

ΔH ° kam (kcal / mol)

väte

H2(G)

-68,3

Kolgrafit

C (grafit)

-94,1

Kolmonoxid

CO (g)

-67,6

metan

CH4(G)

-212,8

etan

C2H6(G)

-372,8

propån

C3H8(G)

-530,6

butan

C4H10(G)

-688,0

bensen

C6H6(G)

-781,0

etanol

H3C - CH2 - OH (l)

-326,5

Ättiksyra

H3C - COOH (1)

-208,5

glukos

C6H12den6(S)

-673,0

sackaros

C12H22den11(S)

-1348,9