Kemi

Utspädning


Det består i att lägga till mer rent lösningsmedel till en given lösning.

En lösnings massa efter utspädning förblir oförändrad, men dess koncentration och volym förändras. När volymen ökar minskar koncentrationen. Se formeln:

där:
M1 = molaritet hos lösning 1
M2 = molaritet i lösning 2
V1 = volym av lösning 1
V2 = volym av lösning 2

För denna formel, alltid M1 och V1 är mer koncentrerade och M2 och V2 är mer utspädda.
exempel:

En kemist vill göra 1500 ml av en 1,4 mol / L saltsyra (HCl) -lösning genom att späda ut en 2,8 mol / L-lösning av samma syra. Hur mycket lösning fanns i den första lösningen som späddes ut? data:

             
Observera att volymenheterna hölls i ml. Om en av enheterna är annorlunda måste den omvandlas till liter.