Kemi

Biografier av kemister


Med tiden bidrog olika personligheter till utvecklingen av kemi.

I det här avsnittet presenterar vi biografier om historiens mest kända kemister. Klicka på önskat namn för att läsa biografin.

Arrhenius

Avogadro

Berzelius

Bohr

Boyle

Brönsted

bunsen

Chadwick

Chancourtois

Clapeyron

Daniell

Från Broglie

Demokritos

Döbereiner

Fritz strassmann

Gay-Lussac

Guldberg

Heisenberg

Hess

hund

Jacques Charles

John Dalton

Kekule

Kirchhoff

Lavoisier

Le chatelier

lewis

Linus pulsning

Louis Proust

Lowry

Luigi Galvani

Marie Curie

Moseley

Murray Gell-Mann

Newlands

Otto hahn

Pauli

Rutherford

Seaborg

Thomson

Van der waals

Waage