Kemi

Exoterm reaktion


Det är en kemisk reaktion vars totala energi (entalpi) av dess produkter är lägre än dess reagens.

Det betyder att den släpper energi i form av värme.

Ta följande exempel, där vi beräknar entalpivariationen för en reaktion.

Om värdet är negativt (-) är reaktionen exoterm, dvs den har tappat energi att hända.

Video: Endoterma och exoterma reaktioner. Entalpi (Oktober 2020).