Kemi

Arrhenius


Svante August Arrhenius föddes den 19 februari 1859 i Sverige. Han var en viktig kemist, fysiker och matematiker.

Arrhenius studerade vid Upsala katedralskola efter att hans familj flyttade från staden Vik. Började på universitetet 17 år gammal. Senare studerade han vid Stockholms universitet.

Han undervisade i fysik vid University of Stockholm Superior Technical School. 1904 ledde han Nobelinstitutet för kemi och fysik fram till 1927.

Under sin doktorsexamen vid Upsala universitet studerade han ledande egenskaper hos elektrolytiska upplösningar. Enligt hans doktorsavhandling dissocierar ämnen som genomgår elektrolytisk upplösning när de upplöses till joner. Graden av dissociation ökar med graden av lösningsdämpning, endast för svaga elektrolyter.

Lord Kelvin ifrågasatte hans arbete mycket, men fick stöd av Jacobus Van't Hoff och Wilhelm Ostwald. Senare accepterades hans teori, en av grunden till fysisk kemi och elektrokemi. Han utsågs till dekan vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1896.

1903 fick han Nobelpriset i kemi för sin enastående service inom teknik och kemi. Han utvecklade andra verk inom området fysisk-kemiskt såsom hastigheten på kemiska reaktioner och några verk om immunisering och astronomi.

Han var en utländsk medlem av Royal Society 1909. Under ett besök i USA tilldelades han den första Willard Gibbs-medaljen 1911. År 1914 fick han Faraday-medaljen. Han dog i Stockholm den 2 oktober 1927.


Video: Teorías ácido-base Arrhenius, Brönsted-Lowry, Lewis (Juni 2021).