Kemi

Eliminationsreaktioner


Detta är reaktioner där vissa atomer eller grupper av atomer elimineras från den organiska molekylen. Det är det omvända av tilläggsreaktioner.

De är av stor betydelse för den kemiska industrin vid produktion av polyeten, som är råmaterialet för att få plast. De viktigaste eliminationsreaktionerna är:

- väteeliminering (dehydrogenering)
- Halogen eliminering (avhalogenering)
- eliminering av halogenid
- eliminering av vatten (alkoholuttorkning)

Från en alkan är det möjligt att erhålla en värmekatalyserad alken. exempel:

Vicinala dihalider som reagerar med en alkoholkatalyserad zink bildar alkener. exempel:

Halider såsom HCl, HBr och HI kan elimineras från en baskatalyserad alkylhalogenid, som kan vara KOH och en alkohol.

exempel:

Intramolekylär dehydrering av alkohol katalyserad med koncentrerad svavelsyra och värme (170 ° C) sker vid eliminering av vatten och alken.

En annan dehydrering som kan uppstå är intermolekylär dehydrering av två alkoholer, bildar eter och eliminerar vatten. Reaktionen bör katalyseras med koncentrerad svavelsyra och värme (140 ° C).

då:

1 molekylalkohol = intramolekylär dehydrering = alken
2 molekyler alkohol = intermolekylär dehydrering = eter


Video: Elimination (November 2021).