Kemi

Lösningar


Blandningarna kan vara homogena eller heterogena.

Homogena blandningar har en distinkt fas. Heterogena blandningar har två eller flera distinkta faser.

lösning Det är en homogen blandning mellan två eller flera ämnen. Processen som används för att erhålla denna blandning kallas upplösning.

En lösning bildas alltid av löst ämne och lösningsmedel.

Lösning - ämne som kommer att lösas.
Lösningsmedel - ämne som upplöses.

Vatten kallas ett universellt lösningsmedel. Detta beror på att det löser upp många ämnen och finns i många lösningar.

Lösningar kan bildas genom vilken kombination som helst som involverar de tre fysiska tillstånden av materia: fast, vätska och gas.

Exempel på lösningar i vårt dagliga liv:

- hydratiserad alkohol
- aceton
- mineralvatten
- saltlösning

dispersion - är system där ett ämne sprids som små partiklar i en andra substans.

Ett exempel är att blanda vatten och sand i ett glas. Först blir blandningen grumlig, men med tiden sätter de större partiklarna sig ner till glasets botten.

Trots det är vattnet fortfarande molnigt på toppen. Vattnet kommer inte att vara helt fritt från sand.

Beroende på storleken på partiklarna kan vi klassificera dessa dispersioner i sann lösning, kolloid och suspension.

Följande är medeldiametern för de dispergerade partiklarna:

dispersion

Genomsnittlig diameter

Verkliga lösningar

Mellan 0 och 1 nm

kolloider

Mellan 1 och 1 000 nm

suspensioner

Över 1 000 nm

Not 1 nm (nanometer) = 1,10-9m