Kemi

Koncentrationstyper


koncentration Det är termen vi använder för att skapa förhållandet mellan mängden lösta ämnen och mängden lösningsmedel i en lösning.

Mängder kan anges i massa, volym, mol etc.

Obs:
m1= 2g
n2 = 0,5 mol
V = 14L

Varje kvantitet har ett index. Vi använder index:

1 = för lösta mängder
2 = för mängder av lösningsmedel
inget index = för lösningskvantiteter

Exempel:

2 g massa NaCl-lösning: m1= 2g
antal mol 0,5 mol vattenlösningsmedel: n2 = 0,5 mol
14L lösningsvolym: V = 14L

Koncentrationerna kan vara:

  1. Vanlig koncentration
  2. molaritet
  3. titel
  4. Molfraktion
  5. normalitet

Vi studerar var och en nedan.


Video: Live PD: Gonna Need a Bigger Car Season 4. A&E (November 2021).