Kemi

Löslighetskoefficient


När vi lägger salt till ett glas vatten, beror på mängden i glaset, kommer saltet att upplösas eller inte.

Detsamma gäller när vi lägger för mycket socker i svart kaffe. Inte allt socker kommer att lösas upp i kaffe. Det belopp som inte upplöses kommer att deponeras i fonden.

den löslighetskoefficient är mängden av ett ämne som krävs för att mätta en standardmängd lösningsmedel vid en given temperatur och tryck.

Med andra ord definieras löslighet som koncentrationen av ett ämne i lösning som är i jämvikt med det rena lösta ämnet vid en given temperatur.

Exempel:

AgNOs3 - 330 g / 100 ml H2O vid 25 ° C
NaCl - 357 g / 1 H2O vid 0 ° C
AgCl - 0,00035 g / 100 ml H2O vid 25 ° C

Se att AgCl är väldigt olöslig. När löslighetskoefficienten är nästan noll är ämnet olösligt i det lösningsmedlet.

När två vätskor inte blandas, kallar vi dem blandbara vätskor (till exempel vatten och olja).

När två vätskor blandas i någon proportion, det vill säga löslighetskoefficienten är oändlig, är vätskorna blandbara (t.ex. vatten och alkohol).