Kemi

Lösningar (fortsättning)


Sann lösning

De är genomskinliga homogena blandningar med en genomsnittlig partikeldiameter mellan 0 och 1 nm.

Exempel: socker i vatten, bordsalt i vatten, hydratiserad alkohol.

Kolloider

Det är homogena blandningar som har jätte molekyler eller joner. Den genomsnittliga diametern för dess partiklar är från 1 till 1 000 nm. Denna typ av blandning sprider lätt ljus, så att de är ogenomskinliga, inte genomskinliga.

De kan vara fasta, flytande eller gasformiga.

Termen kolloid kommer från det grekiska och betyder "cola". Det föreslogs av Thomas Grahm1860 för att nämna dem ämnen som stärkelse, lim, gelatin och albumin, som diffunderade långsamt i vatten, jämfört med verkliga lösningar (till exempel vatten och socker).

Även om kolloider ser homogena ut för blotta ögat är de på mikroskopisk nivå heterogena. Detta beror på att de inte är stabila och nästan alltid fälls ut.

Exempel: majonnäs, schampo, magnesiummjölk, dimma, gelatin i vatten, mjölk, grädde.

Suspension

suspension Det är blandningar med stora kluster av atomer, joner och molekyler. Den genomsnittliga partikelstorleken är över 1 000 nm.

Exempel: jord upphängd i vatten, svart rök (kolpartiklar upphängda i luften).