Kemi

Organiska reaktioner


Det finns miljoner organiska ämnen i naturen. Mängden kemiska reaktioner som kan uppstå med dessa ämnen är enorm. Vissa är förutsägbara.

De viktigaste organiska reaktionerna är följande:
- tillsatsreaktion
- substitutionsreaktion
- oxidationsreaktion
- eliminationsreaktion

Tilläggsreaktion

Tillsatsreaktioner är de där en atom från en organisk eller oorganisk substans tillsätts till en organisk substans.

Det förekommer i omättade kolväten, såsom alkener och alkyner. De kännetecknas av brytning av dubbel- och trippelbindningar.

I omättade kolväten sker nedbrytningen vid den svagaste bindningen (π-bindning) och bildningen av två nya bindningar (5-bindningar) sker.

De viktigaste tilläggsreaktionerna är:

- katalytisk hydrering
- halogenering
- tillägg av HX
- tillsats av vatten
- tillägg till aromatisk

Vi studerar var och en nedan.

Video: Organiska reaktioner (November 2020).