Kemi

Fryspunkt


Det är en colligativ egenskap som orsakar en minskning av frysetemperaturen för lösningsmedlet.

Det orsakas av tillsats av en icke flyktig lösningsmedel i ett lösningsmedel. Det är relaterat till solidifieringspunkten (PS) för ämnena.

Den här egenskapen kan också kallas criometria.

Vid jämförelse av ett rent lösningsmedel och en icke flyktig löslig lösning kan det anges att fryspunkten för lösningen alltid kommer att vara mindre än fryspunkten för det rena lösningsmedlet.

Ju större antalet partiklar som löses i en lösning, desto lägre är dess fryspunkt.

I länder där vintern är mycket hård läggs salt till vägarna för att sänka frysetemperaturen på vattnet, vilket förhindrar att is bildas.

Den här egenskapen förklarar också varför mycket av havsvattnet inte fryser vid 0 ° C. Den enorma mängden salt upplöst i hav och hav gör att dess fryspunkt minskar.

I bilar är det vanligt att lägga till ett frostskyddsmedel till radiatorerna, etylenglykol. Detta ämne, i lösning med vatten, sänker frysetemperaturen till -37 ° C.