Kemi

Syntetiska polymerer


Polyeten

Polyeten är den mest använda plasten idag. Det används för att tillverka hushållsföremål, PET-flaskor, plastpåsar etc.

Denna polymer erhålles från en alken, eten. Olika delar av eten bildar polyeten.

Denna reaktion sker i närvaro av en katalysator.

Polypropen

Används för tillverkning av stötfångare och rep på grund av deras höga draghållfasthet.

Det erhålls från propen.


propen

polypropen

Vinylklorid

Också känd som polyvinylklorid kallas det vanligtvis PVC, Akronym engelska Polyvinylklorid. Används i rör för VVS, plastskor etc.

Det erhålls från vinylklorid.


vinylklorid

polyvinylklorid (PVC)

Denna polymer används ofta vid tillverkning av koppar och plattor. När det värms upp med ämnen som producerar gaser sväller det och ger upphov till pyrofoam.

Det erhålls från styren.


polystyren

Vinylpolyacetat

Denna polymer kallas också PVA, Akronym engelska Polyvinylacetat.

Det används för tillverkning av färger, tuggummi, lim och lim. Det erhålls från vinylacetat.


vinylpolyacetat


Video: Polymerer (December 2021).