Kemi

Syntetiska polymerer (fortsättning)


Teflon

Polytetrafluoroeten är en polymer som är känd världen över under handelsnamnet. Teflon. Det används ofta i beläggningspannor, växlar och elektrisk isolering.

Den har hög värme- och kemikaliebeständighet, god mekanisk motstånd och låg friktionskoefficient. Det är en bra isolator för el.

Teflon kan erhållas från reaktionen mellan tetrafluoroetylen.

Polymer som används allmänt för tillverkning av vanligt plastglas, i glas, upplysta annonser etc.

Det finns kommersiellt som Lucite eller plexiglas. Det erhålles från en reaktion med metylmetylakrylat.


metylpolymetakrylat

Denna polymer kan också hittas som Darlon eller orlon.

Mycket använt i filtar, mattor, möbelfoder, fyllda djur etc. Det kan erhållas från akrylonitril.


polyakrylnitril

   
Polymer används för att tillverka fyllda djur och filtar.