Kemi

Bohr-modell


Modellen av den danska fysikern Niels Bohr försökte fortsätta Rutherfords arbete.

För att förklara felen i den föregående modellen föreslog Bohr att atomen har kvantiserat energi. Varje elektron kan bara ha en viss mängd energi, så den kvantiseras.

Bohrs modell representerar energinivåerna. Varje elektron har sin energi. Det jämförs med banorna i solsystemets planeter, där varje elektron har sin egen bana och med bestämda mängder energi.

Lagarna i klassisk fysik passar inte denna modell. När en elektron hoppar från en lägre nivå till en högre nivå absorberar den energi, och när den återgår till en lägre nivå avger elektronen strålning i form av ljus.

Bohr organiserade elektronerna i lager eller energinivåer. Varje lager har ett namn och måste ha ett maximalt antal elektroner.

Det finns sju lager eller nivåer av energi runt kärnan: K, L, M, N, O, P, Q.

Titta på tabellen som visar lagarnas namn, deras kvantantal och det maximala antalet elektroner i vardera.

ingen kvant

max # är

K

1

2

L

2

8

M

3

18

N

4

32

den

5

32

P

6

18

Q

7

2


Video: Bohrs Atommodell Gehe auf & werde #EinserSchüler (November 2021).