Kemi

Syntetiska makromolekyler


Syntetiska polymerer

Syntetiska makromolekyler är polymerer som utgör grunden för tillverkning av plast.

Plast påbörjade produktionen i slutet av nittonhundratalet och är av stor betydelse för utvecklingen av det tjugonde århundradet.

Från dessa makromolekyler var det möjligt att förutom plast också få textilfibrer, såsom nylon och polyester, och syntetiska gummin.

polymerer består av mycket stora molekyler som bildas genom att upprepa en liten molekylär enhet som kallas monomer.

Exempel:

     
Exempel på syntetiska polymerer: plastkopp, PET-flaskor och syntetiskt gummidäck.

Tillsatspolymerer är de där polymeren är summan av små molekyler som alla är lika med varandra.

Exempel på tillsatspolymerer är polyeten, polypropylen, vinylklorid, polystyren, vinylpolyacetat, teflon, metylpolymetakrylat och polyakrylonitril.

Vi kommer att studera var och en av dem nedan.


Video: Syntetiska känslor (December 2021).