Kemi

Broglie Model


Den franska forskaren Louis de Broglie har studerat elektronvågens natur.

Stoppa det, materien bildas ibland av kroppar, partiklar, ibland som en våg.

Detta är teorin om dualitet. Hans teorier baserade sig på studier av Albert Einstein och även Max Planck.

Han introducerar konceptet vågmekanik. Vid denna punkt ses elektronen som en vågpartikel.


Video: Louis de Broglie's explanation of Bohr's atomic model (December 2021).