Kemi

Polaritet för kemiska bindningar


Elektronegativitet är en atoms förmåga att locka till sig själva paret av elektroner som den delar med en annan atom i en kovalent bindning.

Experimentella mätningar gjordes av forskaren Linus Pauling, som skapade en elektronegativitetsskala.

Enligt elementens elektronegativitetsskillnad kan den kovalenta bindningen klassificeras som polär eller icke-polär.

= elektronegativitetsskillnad

Icke-polär anslutning ( =0)

Elektronegativitetsskillnaden måste vara noll. Det händer vanligtvis i molekyler med lika atomer. Exempel:

Polaranslutning ()

Elektronegativitetsskillnaden måste vara noll. Det händer vanligtvis i molekyler med olika atomer. Exempel:

Observera att bindningen mellan I och F är mer polär än bindningen mellan H och Cl.

Om värdet är större än 1,7 är bindningen jonisk.

Exempel:

Polaritet hos molekyler

Under kemiska bindningar kan elektron kvarstå från centralatomen. då:

- polär molekyl - när inga elektroner är kvar från den centrala atomen.
- icke-polär molekyl - när elektroner är kvar från den centrala atomen.