Kemi

Lipider (fortsättning)


Glycerider är estrar av glycerin med fettsyror.

De är indelade i oljor och fetter.

- oljor = är flytande vid rumstemperatur.
- fetter = är fasta vid rumstemperatur.

Se reaktionen:

Förtvålning

Glycerider kan göras till tvål. Vi kallar denna reaktion förtvålning.

Genom att reagera en glycerid med en stark bas, såsom NaOH, får vi tvål och glycerin som produkter.

Se förtvålningsreaktionen: