Kemi

Glycider (fortsättning)


Stärkelse

Stärkelse är en polysackarid som har en molekylmassa mellan 60 000 och 1 000 000 o.

Dess kemiska formel är (C6H10den5)n. Det finns i grönsaker, särskilt spannmål som ris, majs, etc.

Det finns också i rötter som kassava och potatis.

Stärkelsemolekylen är en kondensation av glukosmolekyler som frisätts när stärkelse hydrolyseras.

Stärkelse är det vanligaste kolhydratet i livsmedel och finns i en stor mängd mat som potatis, ris och vete.