Kemi

Dipol dipol


Denna intermolekylära interaktion kan också kallas dipol-permanent eller dipolär.

Det förekommer i polära molekyler. Det är mindre intensivt än vätebryggor.

När molekylen är polär finns på ena sidan en mer elektropositiv atom och på den andra en mer elektronegativ atom.

Den är inställd så att den negativa änden på dipolen i en molekyl är orienterad mot den positiva änden av dipolen i en annan molekyl.

sålunda:

Exempel:

HCl, HBr, HI


Video: Dipol-Dipol-Wechselwirkung - REMAKE Gehe auf & werde #EinserSchüler (December 2021).