Kemi

Kolkedjor (fortsätter)


Stängda kedjor

Stängda kedjor kallas också cykliska kedjor.

De presenterar sina atomer bundna tillsammans och bildar en geometrisk figur eller ringcykel.

De kan klassificeras enligt närvaron av en aromatisk ring eller inte.

- alicykliska eller icke-aromatiska - är stängda kedjor som inte har ringen.

- aromatisk - är stängda kedjor som har den aromatiska ringen eller bensenringen. De har resonans mellan sina elektroner. Dessa kedjor har i allmänhet sex kolatomer som alternerar dubbelbindningar och enkelbindningar.

eller eller

Aromatiska kedjor kan klassificeras enligt antalet aromatiska ringar:

- mononukleär: när den bara har en kärna (aromatisk ring)

  

- polynukleär: när du har flera aromatiska ringar.

  

Polynukleära aromater kan klassificeras i:

- isolerad polynukleär: när ringarna inte har någon kolatom gemensamt.

- kondenserad polynukleär: när ringarna har kolatomer gemensamt.