Kemi

Flat Isomeria (fortsättning)


Metameria eller kompensationsisomeria

Denna isomerism förekommer mellan isomerer som tillhör samma funktion men skiljer sig i en heteroatoms position i kolkedjan.

Heteroatom måste alltid vara mellan kolatomer.

Exempel:

Funktion Isomeria

Händer när isomerer tillhör olika funktioner. De vanligaste isomererna för denna typ av isomerism är:

- alkohol och eter
- aldehyd och keton
- karboxylsyra och ester

Exempel:

- alkohol och eter: C2H6den

- aldehyd och keton: C3H6den

- karboxylsyra och ester: C4H8den2