Kemi

Makromolekyler


Inom organisk kemi studerar vi relativt små molekyler såväl som stora molekyler. Vi kallar dessa molekyler makromolekyler.

den makromolekyler kan också kallas polymerer.

De är indelade i makromolekyler. naturliga och syntetisk.

Makromolekylerna naturliga är grundläggande biomolekyler för alla levande saker, som är följande:

- kolhydrater
- Lipider
- Proteiner

Makromolekylerna syntetisk De är grunden för tillverkning av plast.

Därefter börjar vi studien av makromolekyler med glycider och känner till deras huvudtyper (glukos, fruktos, sackaros, etc.).


Video: Biokjemi: Proteiner - Makromolekyler (December 2021).