Kemi

Platt isomeria


Det är den isomerism där föreningar identifieras med deras plana strukturella formler.

Det är uppdelat i platt isomer av kedja, position, metameria, funktion och tautomeria.

Kedja Flat Isomeria

Denna isomerism inträffar när isomerer tillhör samma funktion men skiljer sig åt i kolkedjetyper. Exempel:

Isomer med platt position

Det inträffar mellan isomerer som tillhör samma funktion, har samma typ av kedja, men skiljer sig i radikaler, omättnader eller funktionella grupper. Exempel:

- skillnad i radikals position:

- skillnad i omättnadsposition:

- skillnad i funktionell gruppposition:

Video: Entrevista com Sayd José Codina - parte 2 (November 2020).