Kemi

Flat Isomeria (fortsättning)


Tautomeria isomeria

Denna isomerism är ett speciellt fall av platt isomerism, där isomerer tillhör olika kemiska funktioner och skapar en dynamisk kemisk jämvikt. De vanligaste fallen förekommer bland:

- aldehyd och enol
- keton och enol

Följ exemplen nedan.

- aldehyd och enol

- keton och enol