Kemi

Kolkedjor


Kolatomen har egenskapen att bilda kolkedjor. De klassificeras i öppen stängd eller blandad.

Öppna kedjor kallas också acykliska eller alifatiska kedjor. De har två ändar eller kedjeändar.

De klassificeras enligt närvaron av ett heteroatom eller inte mellan kolatomer.

- homogen - har inga heteroatomer mellan kolatomer.

- heterogena - har heteroatom mellan kolatomer.


Öppna kedjor kan också klassificeras enligt förekomsten av radikaler (grenar) i kolkedjan.

- normal - har inga radikaler.

- grenad - har radikaler.

Öppna kolkedjor kan klassificeras enligt typen av kemisk bindning.

mättad - när det bara finns enkla bindningar i kolkedjan.

omättad - när det finns dubbel- eller trippelbindningar i kolkedjor.


Video: Hemligheten bakom bomullstjack? (December 2021).