Kemi

Resonans


Det är förskjutningen av de elektroniska paren π (pi) från dubbelbindningarna i den aromatiska ringen, vilket utövar en lika stor effekt på alla strukturer i regionen. Resonanseffekten ger stabilitet till molekylen.

Denna offset representeras av en cirkel i mitten av ringen. Varje ring har tre π (pi) bindningar.


Längden på dubbelbindningen är kortare än enkelbindningen.

C = C motsvarar 1,40Å
C - C motsvarar 1,54Å

Angstron (Å) är en måttenhet som är tio miljarder gånger mindre än mätaren och används för att mäta bindningslängder för atomer, molekyler etc.

Vi kallar den aromatiska ringen som innehåller resonansen resonanshybrid eller resonanshybrid.

Det sätt på vilket den aromatiska ringstrukturen monteras är ett kanonisk form. De kanoniska formerna av den aromatiska ringen är teoretiska. I praktiken existerar de inte. Det som finns är en mellanform mellan dem, som är resonanshybrider.

Video: Resonans (November 2020).