Kemi

Kolväten (fortsättning)


Aromatics (fortsättning)

Nomenklatur

För att namnge aromater som endast innehåller en aromatisk ring plus alkylgruppen måste vi numera ringen med början med den enklaste radikalen.

Lägg sedan i alfabetisk ordning. Prefixen di, tri, tetra går inte in i alfabetisk ordning.


etylbensen


2-etyl-1-metyl-bensen

För två grenar använder vi radikalerna orto (O) mål (m) och till (P).

Orto (o) -läget är 1-2.
Målpositionen (m) är 1-3.
Läget för (p) är 1-4.


                                       
           

o-xylen
o-dimetylbensen
1,2-dimetylbensen
m-xylen
m-dimetylbensen
1,3-dimetylbensen
p-xylen
p-dimetylbensen
1,4-dimetylbensen

Några kondenserade aromater:


1-etyl-3,7-dimetylnaftalen


1,3,7-trimetylnaftalen

Aromatiska radikaler

De grupper som härrör från aromatiska kolväten som har förlorat en H kallas en grupp. aryl eller aryl. Kan representeras av -Ar

Några arilor:

                

Fenyl, Benzyl, o-Toluil, m-Toluil, p-Toluil