Kemi

Idealgaslagen


Expertområde - termodynamik

Idealgaslagen (även den allmänna gasekvationen) beskriver förhållandet mellan trycket sid, volymen V, temperaturen T och mängden ämne n av en idealisk gas (R. = allmän gaskonstant).

sidV=nR.T

Se även: riktiga gaser

Lärenheter där termen behandlas

Idealiska gaser20 min.

KemiFysisk kemitermodynamik

När det gäller gaser har man ganska tidigt försökt hitta ett samband mellan tillståndsvariablerna tryck, temperatur och volym. Detta var nödvändigt för att kvantitativt kunna undersöka kemiska reaktioner med gaser, eftersom bestämningen av mängden gas med balansen hade ett högt fel på grund av den låga gasdensiteten. Den lätt mätbara volymen beror däremot på tryck och temperatur.

Idealisk gas20 min.

KemiFysisk kemitermodynamik

Tillämpa idealgasekvationen och andra gaslagar.


Video: Fy1 T5 Ideala gaslagen (December 2021).