Kemi

Vibrationsteori


Avläsning av amplituden och perioden för en svängning

Nu vill vi tillämpa de termer vi just definierade.

Arbetsorder

Ta en titt i följande projekt för att se hur olika vibrationer uppstår för olika amplituder, perioder och cirkulära frekvenser! Var uppmärksam på förhållandet mellan period och vinkelfrekvens!

Arbetsorder

Beskriv den specificerade svängningen (röd graf) med hjälp av parametrarna amplitud och periodlängd genom att välja lämpliga värden med skjutreglagen. Du har max fem försök att svara på en fråga.

Med hjälp av dessa variabler kan man nu bestämma vad vi vill förstå med en svängning.