Kemi

Experimentera på Faraday-effektiviteten hos PEM-elektrolysören


Diskussion om effektivitet

Skillnaden mellan den teoretiskt och faktiskt genererade mängden gas är mycket liten, d.v.s. den elektriska strömmen används nästan uteslutande för den avsedda reaktionen (dela vattnet i väte och syre). Det finns inga bireaktioner.

Små diffusionsförluster av gaserna i cellen kan uppstå. Dessa orsakas av det faktum att en liten del av gaserna diffunderar genom elektrolysatorns membran och reagerar för att bilda vatten på katalysatorn. Det innebär att en liten del av gasen som genereras omvandlas direkt tillbaka till vatten utan att den kan ta sig ut ur cellen.


Video: Elektrolys av vatten (December 2021).