Kemi

Grad av polymerisation


Numret n de grundläggande byggstenarna förenade i en makromolekylär kedja kallas polymerisationsgraden P. utsedda.

P.n är definierad som:

definition
P.n är kvoten av talmedelvärdet av molmassan för ämnet med hög molekylvikt och molmassan för en grundläggande byggsten. P.=M.polymerM.Grundläggande byggsten

De flesta polymerer består av blandningar av polymerer med olika polymerisationsgrader: de är polymolekylära eller molekylärt oenhetliga. Graden av polymerisation av sådana polymerer är därför alltid ett medelvärde som fortfarande beror på den statistiska vikt som används för medelvärdesbildningen.Särskilt viktigt är det numeriska medelvärdet.

P.¯n=iNiP.iiNiP.¯n=Antal genomsnittlig polymerisationsgradP.i=Grad av polymerisation av komponenten iNi=Antal molekyler i

och medelvärdet av massan

P.¯w=imiP.iimiP.¯w=Viktmedelvärdesgrad av polymerisationP.i=Grad av polymerisation av komponenten imi=Massa av komponenten i=niM.i


Video: VAT Polymerization Additive Manufacturing (December 2021).