Kemi

Introduktion av katalys/enzymer


Heterogen katalys

Vid heterogen katalys är reaktionsblandningen och katalysatorn i olika faser. Katalysen kan därför endast ske vid fasgränsytan, dvs vid ytan av en fast katalysator eller vid gränsytan mellan två vätskor eller vätska och gas.

Som ett experiment, brownstone (MnO2) katalyserad nedbrytning av väteperoxid visas:

2H2O22H2O+O2

En spatelspets av pulveriserad brun sten läggs till en 10% vattenhaltig väteperoxidlösning. Det sker omedelbart en våldsam utveckling av gas. Gasen som produceras identifieras som syre av glödchipsprovet.

När det gäller heterogena katalysatorer spelar ytans storlek en avgörande roll, eftersom reaktionen endast kan ske på ytan (eller fasgränsen). Fasta katalysatorer finfördelas därför eller appliceras som ett tunt skikt på ett särskilt poröst material.


Video: Enzymer (December 2021).