Kemi

Mätning av temperatur


Introduktion till kontakttermometri

Kontakttermometriska mätmetoder är temperaturmätningar som kommer i direkt kontakt med mediet som ska mätas. Det är en enkel, robust och billig process. I motsats till detta står de beröringsfria mätmetoderna (strålningstermometri).

Inom den kemiska industrin används kontakttermometri för att registrera temperaturen i en mängd olika processer, varvid i synnerhet termoelement och platinaresistanstermometrar har etablerat sig. Som regel används standardiserade dopprör som skyddar de känsliga mätinsatserna från kemiska och mekaniska belastningar.

De kända vätskeglastermometrarna och vätskefjädertermometrarna används sällan inom industrin, de används särskilt inom den privata, medicinska eller farmaceutiska sektorn.


Video: Merjenje telesne temperature - revija GASILEC #19 (November 2021).