Kemi

Termodynamiska maskiner


Effektiviteten av Otto-processen

Följande gäller: V1=V4 och V2=V3 .

Med den adiabatiska ekvationen får vi för effektiviteten: T3T4T2T1

För att beräkna verkningsgraden antas det att värmekapaciteten är konstant:

η=1(V2V1)k1

Effektiviteten beror till stor del på kompressionsförhållandet och inte, som i Carnot-processen, på temperaturskillnaden. Verkningsgraden är därför lägre.

I verkligheten är verkningsgraden ännu lägre, eftersom värmekapaciteten beror på temperaturen och förbränningen är ofullständig. Dessutom avges värme till väggarna och processen är irreversibel på grund av tryck- och temperaturgradienterna. Dessutom tar avstötningsprocessen tid och med en 4-taktsmotor ger bara vartannat varv av veven ett arbetsslag.


Video: Thermo Varioskan Flash Spectral Scanning Multimode Reader (December 2021).