Kemi

Aquaponics


Den hydroponiska växten - odlar tomater

Vattnet, berikat med nitrat, fosfat och spårämnen, cirkulerar från näringslösningstanken genom ett system av växttråg i vilka växternas rötter doppas. Denna typ av befruktning kallas för näringsfilmsteknik (NFT). Det som tillsätts till det cirkulerande vattnet i form av mineralgödsel i rena hydroponiska system tillhandahålls av ITUC1)- Plantera tilapia genom deras metaboliska produkter.

För att växa behöver växterna även koldioxid som de via fotosyntes omvandlar till kolhydrater. Dessa behöver tomaterna främst som byggmaterial och som energikälla. Syre produceras som en restprodukt från fotosyntesen, vilket i sin tur fiskarna behöver för sin andning. För att fotosyntes ska kunna ske behöver tomater energi i form av ljus. Detta tillhandahålls av solen som skiner genom växthusets glashölje. Natriumånglampor behöver bara hjälpa under vintermånaderna när solen skiner väldigt lite.