Kemi

Undersökande statistik


Beställda bord

I statistiken bearbetas data som uppmätta värden. De uppmätta värdena som resulterar från en mätning dokumenteras i så kallade originallistor.

Ett exempel på osorterade data ges i följande tabell.

Tab. 1
Osorterade data
M1M2M3M4M5M6
179674428256
37735336419
697322399652
174558199951
40479376746

Varje kolumn i tabellen innehåller de uppmätta värdena för en mätsekvens (prov M1, M2, M3, M4, M5, M6) och varje rad innehåller det 1:a, 2:a, 3:e, 4:e och 5:e mätvärdet för motsvarande mätsekvens .

Istället för att sätta upp tabeller efter tidsaxeln eller mätsekvensen är de ofta ordnade på olika sätt - speciellt efter storleken på mätvärdena. Men information går också förlorad genom omsorteringen: nämligen trender när uppmätta värden av en mätsekvens blir större i slutet av mätningen, till exempel.

Data kan sorteras.

Tab. 2
Sorterade data
M1M2M3M4M5M6
1772276419
174535196746
374758338251
407374399652
699693429956

De uppmätta värdena för varje mätsekvens (kolumn) sorteras enligt stigande mätvärden.


Undersökande statistik - kemi och fysik

[PDF] Ladda ner beskrivande statistik och utforskande dataanalys: en datorstödd introduktion med Excel - SPSS och STATA (German Edition) kostnadsfritt Från baksidan Denna lärobok ger en praktikinriktad introduktion till grunderna - tekniker och möjliga tillämpningar av beskrivande statistik. Innehållet sträcker sig från insamling och skalning till univariat analys av kvantitativa data till analys av bivariata samband. Dessutom ges läsaren en första inblick i multivariata metoder som multivariat regression - faktoranalys och klusteranalys. Alla ämnen appliceras på affärsexempel med hjälp av datorbaserade beräkningar. Ämnesområdena täcker alla viktiga aspekter av ett universitetsevenemang om deskriptiv statistik eller går till och med utöver dem i delar.Läroboken visar effektiv tillämpning av deskriptiva procedurer på datorprogrammen Excel - SPSS och STATA och tränar därmed kompetensresultaten självständigt med datorn att kunna beräkna och tolka. Många uppgifter med lösningar stödjer riktade tentamensförberedelser.InnehålletIntroduktion till termerna för beskrivande statistik Positions- och spridningsparametrar - skevhet och kurtos - koncentrationsmåttBivariata associationsmått Introduktion till regressionsberäkningTidsserier och indexberäkningKlusteranalysFaktoranalysÌövningsövningar och lösningarMålgruppernaGrund- och doktorander samt lektorer i nationalekonomi vid yrkeshögskolor - universitet och yrkesakademier Praktiker i företag med statistiska frågorFörfattarenProfessor Dr. Thomas Cleff undervisar i kvantitativa metoder för företagsekonomi vid Pforzheim University. Utöver sin forskningsverksamhet vid Centre for European Economic Research (ZEW) i Mannheim undervisade och forskade han som gästprofessor vid ett antal utländska universitet - inklusive Ecole de Management ESCEM Paris-Tours-Poitiers - vid Simon Fraser University Vancouver - vid TEC de Monterrey och vid Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Läs mer om författaren Professor Dr. Thomas Cleff undervisar i kvantitativa metoder för företagsekonomi vid Pforzheim University. Utöver sin forskningsverksamhet vid Centre for European Economic Research (ZEW) i Mannheim undervisade och forskade han som gästprofessor vid ett antal utländska universitet - inklusive Ecole de Management ESCEM Paris-Tours-Poitiers - vid Simon Fraser University Vancouver - vid TEC de Monterrey och vid Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Läs mer
  (PDF / 11 KB) (PDF / 12 KB) (PDF / 13 KB) (PDF / 13 KB) (PDF / 18 KB) (PDF / 17 KB) (PDF / 18 KB) (PDF / 14,5 KB) (PDF / 17 kB)
 • Vinterterminen 2011/12 - eftersom dessa examensbestämmelser byts ut finns det för få examina för att kunna publicera statistik av dataskyddsskäl. Kontakta examenskontoret direkt. (PDF / 20,6 KB) (PDF / 19,8 KB) (PDF / 19,1 KB)
 • Sommarterminen 2013 - i och med att dessa tentamensbestämmelser byts ut finns det för få examina för att kunna publicera statistik av dataskyddsskäl. Kontakta examenskontoret direkt. (PDF / 14,3 kB)
  (PDF / 14,8 kB) (PDF / 13,6 KB) (PDF / 14,5 KB) (PD / 13,8 KB) (PDF / 14,8 KB) (PDF 14,3 KB) (PDF 14 , 0 KB) (PDF / 13,8 KB) (PDF / 13,7 kB) (PDF / 14,5 kB) (PDF / 14,2 kB) (PDF / 7,0 kB)

Grundläggande statistik

Innan du kan använda din data måste du först använda Beskriv provet. Så nästan varje statistisk analys börjar med beskrivande dataanalys som grund. Följ sedan utforskande statistik målet att "utforska" dess data och hitta tidigare okända samband i datamängden. Den beskrivande statistiken ställer därför frågan om hur fördelningen av egenskapen kan beskrivas, medan den explorativa statistiken letar efter oegentligheter och egenheter i denna beskrivning. Så du kan ställa upp nya hypoteser under loppet av utforskande statistik, som sedan under loppet av induktiv statistik ( även intern statistik eller Slutsatsstatistik kallad). I slutändan bör det vara möjligt att sluta sig till dess allmänna giltighet på basis av datamängden i ett urval. Tillsammans med sannolikhetsberäkning det som Stokastik utsett delområde av matematik.

Statistiköversikt:

 • beskrivande statistik (beskrivande statistik)
 • explorativ statistik (utredande statistik)
 • induktiv statistik (avslutningsstatistik

Beskrivande och induktiv statistik

Skillnaden mellan deskriptiv och induktiv statistik orsakar förmodligen den största förvirringen, även om detta faktiskt är ganska enkelt. Som redan nämnts utgör den beskrivande statistiken grund för ytterligare undersökning av uppgifterna från prov visar tydligt. Däremot går induktiv statistik ett steg längre och testar med hjälp probabilistiska metoder de allmän giltighet resultaten av datamängden. Undersökande statistik ses som en hybrid eller som ett mellansteg mellan beskrivande och avgörande statistik.


Undersökande statistik - kemi och fysik

Jag är ny och skulle vilja skapa ett användarkonto.

Genom att registrera dig godkänner du villkoren och dataskyddsförklaringen.

 • Apoteks- och apoteksverksamhetslag
 • Arbetsrätt
 • Läkemedelslag
 • Narkotikalag
 • dataskydd
 • Lagen om farliga ämnen och kemikalier
 • Läkemedelsreklam och konkurrensrätt
 • Sjukhuslag
 • Livsmedels- och kosmetikalag
 • Medicinteknisk lag
 • Medicinsk rätt
 • Läkemedelsbolagsrätt
 • Transfusionslagstiftningen
 • Allergologi
 • Allmänmedicin
 • kirurgi
 • Näringsmedicin
 • Gynekologi och obstetrik
 • geriatri
 • Hud- och könssjukdomar
 • Infektiologi
 • Intern medicin
 • Klinisk farmakologi
 • Medicinsk etik
 • neurologi
 • Nödfallsmedicin
 • vård
 • Farmakologi och toxikologi (Med)
 • Psykiatri och psykoterapi
 • Pediatrik
 • sportmedicin
 • studier
 • Veterinärmedicin
 • Tandvård
 • Tropisk medicin
 • Ordböcker / Lexicons (Med)

Beskrivande statistik och utforskande dataanalys

En datoriserad introduktion med Excel, SPSS och STATA

3:e upplagan 2015
Gabler
XVI, 264 s., 123 s/v illustrationer, 32 tabeller, 169 x 240 mm
Boxad

Fri frakt inom Tyskland.
Leverans utomlands plus en fast fraktavgift på 7,95 €.


Om mig: Jag avslutade min Abitur 2015 på Fallersleben grammar school i Wolfsburg med ett medelbetyg på 1,1 och hade avancerade kurser i matematik, kemi och fysik. Jag ger gärna handledning i dessa ämnen.
Jag har en hel del handledningserfarenhet från olika handledningsinstitut (inklusive handledningsgruppen Meine och ABACUS handledningsinstitut i Hamburg). För två månader sedan utbildade jag mig till CELTA-certifierad engelsklärare vid Berlin School of English (lärarutbildning från University of Cambridge). Jag bodde också i Kanada i ett år och avslutade hela min examen i företagsekonomi på engelska. Jag ger därför mycket gärna professionell handledning på engelska. Jag skulle också kunna tänka mig handledning i statistik eller matematik för företagsekonomer, eftersom jag arbetade som handledare för dessa ämnen vid universitetet i Hamburg.
På min fritid arbetar jag frivilligt för att undervisa flyktingar i studiebanan 'Business and Economics' från Kiron Open Higher Education i Berlin. Denna aktivitet kräver mycket tålamod och innovativa undervisningsmetoder, vilket jag också kommer att erbjuda dig.

Mer information finns på min LinkedIn-profil: (dold information)


Innehåll och fokus

 • Du lär dig grundläggande metoder och tillvägagångssätt för tillämpad statistik.
 • Du får reda på vilka problemlösningsverktyg som framgångsrikt använts i uppdragsprojekt av Institutet för statistik.
 • Du får insikter i tillämpade statistikers arbetssätt.
 • Du kommer att lära dig grunderna i statistikprogrampaketet R (Open Source) och använda det för att genomföra dataanalyser.

Grundkursen består av 6 moduler:

 • Modul 1: Systemspecifik problemanalys och datainsamling
 • Modul 2: Undersökande dataanalys - från data till modell
 • Modul 3: Slutsatsstatistik - från urval till population
 • Modul 4: Regressionsanalys
 • Modul 5: Design av experiment (experimentell design)
 • Modul 6: Fallstudier från praktiken - prognosmodell för findamm PM10 i Graz-Mitte

Kursinnehållet kan efter överenskommelse anpassas individuellt efter ditt företags behov.


Masterprogram fysik

Våra masterprogram bygger den naturliga fortsättningen till vårt kandidatprogram i fysik. Alla fyra masterprogrammen förmedlar den akademiska bredd som är typisk för en fysiker. Därmed är det säkerställt att våra masterstudenter är enastående kvalificerade för de olika uppgifterna inom forskning, utveckling och industri.

Fysik (tillämpad och teknisk fysik)

Upptäck fysikens fantastiska kraft genom dess applikationer! Lär dig allt om lasrar, superstarka magneter, solceller, biosensorer och mer.

M. Sc. Physics (Applied and Engineering Physics) är ett engelskspråkigt program.

Fysik (fysik av kondenserad materia)

När atomer tillåts interagera kan saker och ting bli riktigt intressanta! Har du någonsin undrat varför metaller är glänsande, varför vissa material är magnetiska medan andra inte är det, hur elektriska strömmar kan flyta för evigt utan motstånd och hur nanomaskiner och enheter kan konstrueras med en anmärkningsvärd kvantmekanisk funktionalitet?

M. Sc. Physics (Condensed Matter Physics) är ett tyskspråkigt program.

Fysik (kärn-, partikel- och astrofysik)

Är du fascinerad över att förstå vår värld på subatomär skala? Följ med oss ​​för att lära dig mer om kärnorna inuti atomer ner till materiens mest elementära byggstenar!

M. Sc. Fysik (kärn-, partikel- och astrofysik) är ett tyskt språkprogram.

Fysik (Biofysik)

Vad är livet? Utforska med oss ​​den fascinerande gränsen för modern fysik långt borta från kemisk och termodynamisk jämvikt. Forskning de mest komplexa systemen på jorden: biomolekyler, celler och organismer. Skapa grunden för ny teknik från 2000-talet inspirerad av biologi.

M. Sc. Fysik (Biofysik) är ett tyskspråkigt program.


FB10 Ma & shythe & shyma & shytik and Na & shytur & shywis & shysen & shyschaf & shyten - Pro & shyfil

Tvärvetenskapligt samarbete är det särskilda varumärket för Institutionen 10 Matematik och naturvetenskap. Med våra institut har vi idealiska förutsättningar att arbeta med tvärvetenskapliga forskningsämnen. Centrala forskningsområden finns inom områdena 3D nanostrukturering, fotonik, molekylär biovetenskap och empirisk utbildningsforskning inom MINT-ämnena.

I januari 2018 startade Collaborative Research Centre SFB 1319 ELCH (Extreme Light for the Analysis and Control of Molecular Chirity) sin verksamhet vid institutionen. Partners vid universitetet i Kassel som sökande är Goethe-universitetet i Frankfurt am Main, Philipps-universitetet i Marburg och den tyska elektronsynkrotronen DESY i Hamburg. Sju av de tio forskargrupperna är baserade vid universitetet i Kassel.


MINT college onlinetest

Med onlinetestet av MINT-Kolleg kan blivande studenter testa sina kunskaper i ämnena matematik, datavetenskap, fysik och kemi. Testet hjälper dig att bedöma dina personliga böjelser och din lämplighet för kurserna i MINT-ämnena. MINT står för matematik, datavetenskap, naturvetenskap och teknik.

Provets struktur

Provet innehåller frågor från alla (skol)ämnen som är viktiga för MINT-kurser med inriktning på matematik och en fritt valbar andrainriktning: datavetenskap, fysik eller kemi.

Studenter på ekonomikurserna har möjlighet att göra matematikprovet med inriktning på statistik. MINT-Kolleg rekommenderar att du väljer den andra testinriktningen, som anges i listan, enligt önskad studiegång.

Alternativt kan du göra hela provet med frågor om alla ämnesområden och en ökad svårighetsgrad.

Testet är utformat för att pågå i 90 minuter. Det finns dock ingen fast tidsgräns för handläggning, vilket gör att du kan ta den tid du behöver för uppgifterna. Du får också använda formler och en miniräknare.


1. Syftet här är att hitta okända strukturer och samband i mängden data som ska undersökas och att skapa hypoteser utifrån dem.

2. Förfarandet skiljer sig inte nämnvärt från den beskrivande statistiken, bara syftet är ett annat.

3. Här undersöks de insamlade data med avseende på sin allmänna validitet med hjälp av probabilistiska metoder (kontroll av hypoteser).

4. Till skillnad från deskriptiv statistik är påståendena säkrade i induktiv statistik med hjälp av felsannolikheter.


Video: Sfi, kurs B, kurs C, kurs D, arbete, personligt brev, egenskaper, exempeltext (December 2021).