Kemi

Termisk jämvikt


Expertområde - termodynamik

Ett termodynamiskt system är i termisk jämvikt med sin omgivning när systemets temperatur inte längre ändras.


Video: Pulsar Trail Thermal Sight - Termiske kikkertsikte (November 2021).