Kemi

Alkohol och alkoholdehydrogenas


Oxidations-reduktion (redox) reaktioner

All fri energi (Gibbs energi, ΔG) som används av levande varelser i vår biosfär kommer från energin från solljus. Fotoautotrofa organismer som vissa bakterier, alger och växter kan omvandla ljusenergin till biokemiskt fixerbar energi. Dessa är föreningar med låg redoxpotential, såsom NAD (P) H, eller de med hög fosfatgruppöverföringspotential, såsom ATP. NAD (P) H bildas i slutet av en kedja av redoxreaktioner, med den naturliga elektrondonatorn H2O oxideras till molekylärt syre med frisättning av elektroner. Elektronerna från vattnet migrerar genom en kedja av organiska och oorganiska redoxkofaktorer. ATP produceras enzymatiskt av ATP-syntetaset, som drivs av protonrörelsekraften (PMF). NAD (P) H och ATP frisätts vid den reduktiva omvandlingen av CO2 konsumeras till kolhydrater och andra metaboliter. I de heterotrofa organismerna med anaeroba glykolys fortskrider emellertid denna reaktion i motsatt riktning; med bildning av reduktionsekvivalenter i form av NADH och högenergi-ATP. katalysera överföringen av redoxekvivalenter, överföringselektroner, hydridjoner eller väteatomer med hjälp av redoxkofaktorer eller redoxaktiva aminosyror. De kallas redoxenzymer.

Allmän reaktionsmekanism

Den övergripande reaktionen av en redoxprocess, där elektroner doneras från en elektrondonator (reduktionsmedlet) till en elektronacceptor (oxidationsmedlet), kan delas upp i två halvreaktioner (A och B) eller redoxpar, som visas nedan:

A.Oxn++ne-A.redB.Oxn++ne-B.red

Viktiga underfamiljer av redoxenzymer

  • Dehydrogenaser
  • Oxidaser

Exempel på enzymer som katalyserar redoxreaktioner

  • Alkoholdehydrogenas (EC 1.1.1.1)
  • Laktatdehydrogenas (EC 1.1.1.27)
  • Alkoholoxidas (EC 1.1.3.13)
  • Luciferas (Luciferin-4-monooxygenas) (EC 1.13.12.7)


Video: I Quit Drinking Alcohol For 30 Days.. Heres What Happened (November 2021).