Kemi

Kovalent bindning med molekylär orbital modell


En bindning A = B bildas genom interpenetrering (blandning) av en halvatombana av atom A med en halvbana atom av B, som har motsatta spinnelektroner.

Denna interpenetration resulterar i en molekylär orbital som innehåller ett delat elektroniskt par.

Sigma (σ) och Pi (π) bindande

Interpenetration mellan två atomboraler, vilket resulterar i en molekylär obital, kan uppstå linjärt när de tillhör samma axel (sigma bond) eller kan uppstå parallellt när de tillhör parallella axlar (pi samtal).

Sigma-bindning upprättas när två atomer är bundna av en enda bindning, en dubbelbindning eller en trippelbindning.

Pi-bindningen är när två atomer binds med en dubbel- eller trippelbindning.

Pi-obligationer är beroende av sigmaobligationer. Detta innebär att en eller två pi-bindningar alltid åtföljs av en sigma-bindning.
Se vilken typ av anslutning som finns i:

Enkelt samtal = en sigma-bindning
Dubbelbindning = en sigma-bindning och en pi-bindning
Trippelbindning = två pi-bindningar och en sigma

exempel:

A - B en bindning σ
A = B en bindning σ och en bindning π
A ≡ B en bindning σ och två bindningar π